Nyinflyttad

Välkommen till bostadsrättsföreningen Tungstenen 5!

Bostadsrättsföreningen registrerades år 2019 och tog år 2021 över fastigheten med adresserna Kanngjutargränd 26-32 från Svenska Bostäder. I föreningen finns 72 lägenheter, varav 15 är hyresrätter, samt 31 parkeringsplatser. 

Du har lägenhetsnummer (bostadsrättsföreningens nummer – två siffror):…………………………

Du har lägenhetsnummer (Skatteverkets nummer – fyra siffror):…………………………

Bredband objektnummer åtta siffror:………………………………..

Styrelsen, som valdes vid årsstämman i december 2021, har följande sammansättning: 
Tiina Aroka (ordförande) K26, Kjell Johnsson K28, Yusf Shekhmus K30, Kenneth Hammar-Larsson K26, samt Urzula Stawarz K28. Suppleanter är Andrea Jalil Lara K26 och 
Finn Dunås K28.

Du når styrelsen genom mejladressen: styrelsen@brftungstenen5.se

Mer information om bostadsrättsföreningen, t.ex. ordningsregler, årsredovisning och protokoll från årsstämma, finns på https://brftungstenen5.se/

Tvättstuga:

Tvättstugan är belägen mellan husen K26 och K28 och är öppen kl 07-22. Bokning görs via skärmen på plats i tvättstugan. 

Avfall:

Källsorterat avfall: Ofärgade glasförpackningar, färgade glasförpackningar, pappförpackningar, glasförpackningar och metallförpackningar slängs i miljöstugan, som är öppen kl 10-18. 

Hushållssopor och övrigt avfall utom elavfall slängs i soprummet i Kanngjutargränd 26, som är öppet kl 06-20.

Felanmälan:

Anmäl fel till HSB Kund- och medlemsservice via www.hsb.se/stockholm eller genom att ringa 010-442 11 00. Vid akuta fel utanför kontorstid – ring journumret 08-695 00 00.

Vi hoppas att du/ni ska trivas bra i ditt/ert nya boende! 

Styrelsen