Fastigheterna

Stockholm Tungstenen 5

Stockholm Tungstenen 5

  • Kanngjutargränd 26-32
  • Byggt 2006
  • 72 lägenheter
  • Inga lokaler
  • 4 510 m2 bostäder
  • 32 parkeringsplatser
  • 5 500 m² tomt
  • Tomträtt