Styrelsen

Styrelsen för Brf Tungstenen 5

Styrelseledamöter från vänster till höger, med respektive huvudansvar:
Tiina Arako (ordförande), Kjell Johnsson (förvaltning), Andrea Jalil Lara (parkering), Yusf Shekhmus (ekonomi), Urszula Stawarz (nyckelbrickor), Finn Dunås (information), Mehdi Samiean Ahoi (suppleant).