Styrelsen

Styrelsen för Brf Tungstenen 5

  • Tiina Aroka, ordförande (Kanngjutargränd 26)
  • Yusf Shekhmus, ledamot (Kanngjutargränd 30)
  • Kjell Johnsson, ledamot (Kanngjutargränd 28)
  • Urszula Stawarz, ledamot (Kanngjutargränd 26)
  • Kenneth Hammar-Larsson, ledamot (Kanngjutargränd 26)