Ny styrelse

Under extra föreningsstämma 13.6.2021 valdes en ny styrelse till Brf Tungstenen 5. De nya ledamöterna är Kjell Johnsson KG 28, Yusf Shekhmus KG 30, Kenneth Hammar-Larsson KG 26, Urzula Stawarz KG 26 och Tiina Aroka KG 26. 

Protokollet från stämman hittar du snart här på hemsidan under Dokument.

Vi i styrelsen har nu börjat sätta oss in i styrelsearbetet och fokuserar på kommunikationen mellan styrelse och medlemmar så att alla kan känna sig delaktiga i föreningen.  Högsta prioritet för tillfället är försäljning av de 7 tomma lägenheter varav en har visning 28.6 samt 29.6. 

Av: Styrelsen, 2021-06-22
Tillbaka