Händelser

Kommande händelser

 • Ansökan bolån & förhandsavtal
  Bostadsrättsföreningen har nu röstat ja till köpet och nästa steg är att alla boende som vill köpa sin bostad med bostadsrätt i samband med ombildningen ska ordna med sin privata finansiering av insatsen (bolån).

  När tillräckligt många har ordnat med finansiering och skickat in sin svarsblankett bestäms ett datum för föreningens köp av fastigheten. Innan tillträdet genomförs behöver minst 50 % av hyresgästerna teckna ett förhandsavtal.

Följande har genomförts

 • Köpstämma, 2020-11-04
  På en extra föreningsstämma (”köpstämma”) den 4 november röstade 76 % av hyresgästerna i de uthyrda lägenheterna ja till att förvärva tomträtten till fastigheten Stockholm Tungstenen 5. Lagkravet att minst 2/3 av hyresgästerna i de uthyrda lägenheterna ska godkänna föreningens förvärv är därmed uppfyllt.

 • Information ekonomisk plan
  Restate och styrelsen för Brf Tungstenen 5 höll vecka 39 ett informationsmöte för att berätta mer om den möjlighet som ombildningen innebär.

 • Ekonomisk plan
  Med utgångspunkt i erbjudandet har styrelsen i samarbeta med Restate tagit fram en ekonomisk plan. Den ekonomiska planen kommer att utgöra föreningens budget för köpet. I den framgår förutsättningarna för bostadsrättsföreningens förvärv i detalj, bland annat insatser (pris på lägenheterna vid ombildningen) samt månadsavgifter.

 • Förlängning av erbjudandetiden
  Brf Tungstenen 5 har skickat in en begäran om förlängning om ytterligare tre månader av erbjudandetiden avseende förvärv av tomträtten till fastigheten Stockholm Tungstenen 5. Ny betänketid gäller därmed t.o.m. 2021-01-01.

 • Beslut om erbjudande, 2020-04-23
  Vid styrelsemöte i AB Svenska Bostäder den 23 april fattades det formella beslutet om att Bostadsrättsföreningen Tungstenen 5 erbjuds att förvärva tomträtten till fastigheten Stockholm Tungstenen 5 för ombildning till bostadsrätt.

 • Teknisk besiktning, 2019-11-18
  Bostadsrättsföreningen Tungstenen 5 har den 18 november låtit genomföra en teknisk besiktning av Stockholm Tungstenen 5. Denna besiktning utgör ett lagstadgat underlag för den ekonomiska planen. Besiktningen genomfördes av Projektledarhuset.

 • Värderingsbesiktning, 2019-11-14
  Svenska Bostäder låter genomföra en besiktning inför värdering av fastigheten. Besiktning och värdering genomförs av ett av staden anlitat värderingsföretag. Denna värdering kommer sedan att ligga till grund för det erbjudande bostadsrättsföreningen kommer få att ta ställning till.

 • Föreningens förfrågan godkänd av Svenska Bostäder, 2019-06-03
  Svenska Bostäder har granskat och godkänt föreningens intresseanmälan gällande förvärv av Stockholm Tungstenen 5 (Kanngjutargränd 26-32) och de påbörjar förberedande arbete inför en värdering.

 • Förfrågan till Svenska Bostäder, 2019-05-14
  Brf Tungstenen 5 är bland de första föreningarna i Grimsta att skicka in en formell förfrågan till Svenska Bostäder.

 • Inventering intresse, våren 2019
  Restate och Bostadsrättsföreningen Tungstenen 5 låter genomföra en intresseundersökning bland hushållen på Kanngjutargränd 26-32 avseende ombildning till bostadsrätt. En majoritet av hushållen ställer sig positiva till en ombildning.

 • Konstituerande möte, 2019-03-20
  Bostadsrättsföreningen Tungstenen 5 bildas för att utreda möjligheterna att köpa tomträtten Stockholm Tungstenen 5, med adress Kanngjutargränd 26-32, av Svenska Bostäder för ombildning till bostadsrätt. Restate Bjurfors Isaksson Partners AB (”Restate”) väljs till föreningens ombud i bostadsrättsbildningen.

 • Grimsta aktuellt för ombildning, februari 2019
  I början av februari 2019 presenterar Stockholms stad att Grimsta är ett av de områden som kommer att ges möjlighet till ombildning i enlighet med stadens nya ägardirektiv.

Ombildningprocessen (Klicka för PDF)